Het bedrog van de werkloosheidscijfers

https://i2.wp.com/www.hrpraktijk.nl/sites/hrpraktijk/files/styles/content/public/147457429_1.jpg

Wie één uur per week werkt, is binnenkort niet meer werkloos

Wanneer iemand straks in 2015 maar 1 uur per week werkt, wordt dat niet meer meegerekend als werkloos; de één uur per week werkende is een werkende. Dit is het gevolg van een verandering in de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf 1 januari gaat het CBS de methode van de International Labour Organisation gebruiken, de Nederlandsche Bank gebruikt al langer de ILO-definitie zo ook het Centraal Planbureau.

Verschillende methodes

Omdat DNB en het CPB een andere methode gebruiken dan het CBS kwam men tot verschillende cijfers, waarbij die van de laatste natuurlijk altijd hoger waren. De definitie van het CBS sloot aan bij de Nederlandse situatie, iemand staat dan pas als werkzaam te boek als hij of zij minstens 12 uur per week werkt. Iemand die minder werkt dan 12 uur én voor tenminste 12 uur werk zocht, werd gezien als werkloos. Dat betekende als iemand voor 1 dag werk zocht, hij of zij niet werd gezien als werkloze.

De praktijk

De grens van 12 uur was natuurlijk praktisch, iemand die 12 uren per week werkt is immers niet substantieel werkloos, 12 uur d.w.z. anderhalve dag per week arbeid is niet echt “werkloos”. Bij de ILO methode ligt de grens op 1 uur per week! Iemand die 1 uur werk zoekt, is werkloos, wie 1 uur werkt is NIET werkloos.

Gevolg

Door gebruik maken van deze ILO methode zullen de CBS werkloosheidscijfers significant dalen. Dat deze methode juist wordt ingevoerd samen met de Participatiewet kan natuurlijk geen toeval zijn, uit de cijfers van volgend jaar zal blijken dat de werkloosheid drastisch is gedaald. Niemand weet dan meer dat de rekenmethode is aangepast.

Wat kunnen we verder vaststellen?

Dat de Europese cijfers volgens de ILO een enorme verborgen werkloosheid verhullen, de situatie is erger dan kunnen bevroeden. In plaats van arbeidsplaatsen te creëren, verandert men rekenmethodes om de werkloosheids“cijfers” te verlagen. Dit is georganiseerd bedrog want de regering blijft feitelijk in gebreke ten aanzien van de grondwet art.19 lid 1 dat stelt dat bevordering van voldoende werkgelegenheid voorwerp is van zorg der overheid. Dus om te verbergen dat de staat zich niet aan de grondwet houdt knoeit men met de cijfers.

We kunnen hiermee op basis van deductie vaststellen dat de internationale normen in essentie onbetrouwbaar zijn, omdat deze gebaseerd zijn 1 uur per week werk. De eerdere cijfers van het CBS gaven een beter inzicht in de realiteit van de werkloosheid. Dat het genoteerd zij… De definitie van werkloosheid hoort te worden uitgedrukt in hoeveel uur werk er totaal wordt gezocht.

Het bedrog van de werkloosheidscijfers

Participatief Budgetteren (PB), burgers beslissen zélf hoe gemeentebudgetten te besteden

Klik hier voor het Amerikaans/Canadese voorbeeld Participatory Budgeting Project. Let wel, PB is geen wondermiddel dat alles (m.n. het afschuiven van onze collectieve zelfverantwoordelijkheid op lokale en landelijke overheden) geneest maar een gereedschap en facet is tot het vormen van een nieuw economisch systeem.

The Participatory Budgeting Project

MISSIE & AANPAK

Onze missie is om mensen in staat te stellen om samen te beslissen hoe publiek geld te besteden. Wij creëren en ondersteunen participatieve budgetteringsprocessen die de democratie verdiepen, sterkere gemeenschappen bouwen en overheidsbegrotingen rechtvaardiger en effectiever maken.

ONZE AANPAK

Voortbouwend op tientallen jaren ervaring in de hele wereld, begrijpen we participatieve budgettering (PB) als een democratisch proces waarin de lokale bevolking rechtstreeks beslist hoe een deel van een openbaar budget te besteden. Wij benaderen ons werk op drie manieren:

Wij bouwen echte macht over echt geld

We ontwikkelen processen die mensen echte beslissingen laten maken, die verder gaan dan overleg. Wij faciliteren fundamentele democratische besluitvorming over:

  • Het ontwerp van het budgetteringsproces
  • Welke voorstellen in de stemming gaan
  • Wat gefinancierd wordt

We transformeren democratie

We werken eraan de relatie tussen overheid en de mensen weer op te bouwen. We veranderen de manier waarop de overheid werkt en hoe mensen kunnen deelnemen aan de democratie, door processen te bewerkstelligen die:

  • Vaardigheden en kennis van individuen bouwen, om nieuwe leiders van de gemeenschap te ontwikkelen
  • Buren samen te brengen voorbij de barrières, om sterkere gemeenschappen op te bouwen
  • Bewoners, deskundigen en ambtenaren verbinden, om samen betere beslissingen te nemen

We pakken de ongelijkheid aan

Wij erkennen dat veel mensen geconfronteerd worden met belemmeringen voor participatie aan de (lokale) overheid en we werken eraan om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke stem heeft, ongeacht leeftijd, ras, financiële middelen of andere zaken. Om het speelveld van de participatie te egaliseren en overheidsbegrotingen voor iedereen te laten werken:

  • Prioriteren we het engageren van ondervertegenwoordigde groepen, zoals jongeren, mensen van kleur en de mensen met lage inkomens
  • Partneren we met lokale organisaties die nu al bezig zijn met het engageren van gemarginaliseerde gemeenschappen
  • Voorzien we mensen van de gereedschappen om eerlijke en rechtvaardige uitgavenbeslissingen te nemen

Het Participatory Budgettering Project (PBP) is een non-profit organisatie die mensen in staat stelt om samen te beslissen hoe publiek geld te besteden, voornamelijk in de VS en Canada. Wij creëren en ondersteunen participatieve budgetteringsprocessen die de democratie verdiepen, bouwen sterkere gemeenschappen en maken overheidsbegrotingen rechtvaardiger en effectiever.


Voorbeelden wereldwijd

<anyweb>http://maps.google.be/maps/ms?hl=nl&ie=UTF8&msa=0&msid=114824835204007105691.00045675b996d14eb6c3a&t=h&ll=7.013668,28.125&spn=174.256964,11.953125&z=1&output=embed</anyweb>

Voorbeelden en geleerde lessen Nederland

https://decorrespondent.nl/812/In-Amsterdam-Oost-beheren-bewoners-zelf-het-gemeentebudget/60353524-bc763a13

Klik om toegang te krijgen tot Participatief_budgetteren.pdf

http://www.participatiewijzer.nl/Alle-methodes/PARTICIPATIEF-BEGROTEN

http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Bestuur/Participatie/Burgerinitiatieven/Betrokkenheid_realiseren_door_participatief_begroten

Galerij